HEM   AKTUELLT   MEDLEMMAR   OM SOM   FÖR SKIVPRODUCENTER   UPPHOVSRÄTT   LÄNKAR  
 
 
[LOGIN]

KONTAKT

SOM
Box 178
851 03 Sundsvall
Telefon: 060 12 22 02
Fax: 060 61 90 31
info@som.se

 

VAD ÄR SOM?

SOM står för Svenska Oberoende Musikproducenter. SOM är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. Med oberoende menar vi att bolagen är fristående från de s.k. majorbolagen. SOM är organiserat som en ideell förening. SOM hette tidigare NIFF och grundades 1974.
Läs mer »

BLI MEDLEM

SOM har två typer av medlemskap; medlem och associerad medlem. Medlemskap söks genom att skriva till SOM och redogöra för verksamheten, ägandet och inriktningen. Det finns också en blankett man kan få från SOM med vilken man kan söka medlemskap med. Styrelsen väljer sedan formellt in medlemmarna.
Läs mer »

Nu drar digitaliseringsprojektet igång!

Förra året (2013) genomförde SOM, med stöd från Kulturrådet en förstudie med syftet att inventera de svenska oberoende bolagens katalog av icke-digitaliserade musikvideor.

I sin ansökan till Kulturrådet antog SOM att alldeles för få musikvideor som skapats av de oberoende svenska skivbolagen är digitaliserade vilket innebär dels att när de ursprungliga masterbanden förstörs så försvinner ett viktigt kulturarv och dels att en möjlig intäktskälla för det enskilda bolaget missas eftersom det idag börjar komma fler digitala tjänster som efterfrågar musikvideor.
Läs mer »

 

AKTUELLT

2015-01-13
Nomineringarna till Manifest klara!

2014-06-05
Svensk press och radio uppmärksammar SOMs brev till Kulturministern och den gemensamma aktionen med WIN och IMPALA gällande konflikten med YouTube.

2013-09-13
Jonas Sjöström vald till President för IMPALA