HEM   AKTUELLT   MEDLEMMAR   OM SOM   FÖR SKIVPRODUCENTER   UPPHOVSRÄTT   LÄNKAR  
 
 
[LOGIN]

KONTAKT

SOM
Box 178
851 03 Sundsvall
Telefon: 060 12 22 02
Fax: 060 61 90 31
info@som.se

 

VAD ÄR SOM?

SOM står för Svenska Oberoende Musikproducenter. SOM är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. Med oberoende menar vi att bolagen är fristående från de s.k. majorbolagen. SOM är organiserat som en ideell förening. SOM hette tidigare NIFF och grundades 1974.
Läs mer »

BLI MEDLEM

SOM har två typer av medlemskap; medlem och associerad medlem. Medlemskap söks genom att skriva till SOM och redogöra för verksamheten, ägandet och inriktningen. Det finns också en blankett man kan få från SOM med vilken man kan söka medlemskap med. Styrelsen väljer sedan formellt in medlemmarna.
Läs mer »

Digital distribution och New Media rights

Under samlingsnamnet "New Media Rights" finns det en ny källa av intäkter för den som äger rättigheter till inspelad musik.
Läs mer »

Vill du veta varför och hur du ska distribuera din musik på internet?
Hämta hem vår guide om digital distribution här. (PDF)

 

AKTUELLT

2013-09-13
Jonas Sjöström vald till President för IMPALA

2013-04-18
Inbjudan till SOMs medlemmar till seminarium den 22 maj på Palladium i Malmö

2013-02-20
Viktigt avtal mellan indies och Warner Music group